List Opatija 187 - page 17

17
rujan 2015.
MALI PODUZETNICI
BILI SMO PIONIRI
U IZRADI TENDI
ČESTITKA
Bliže nam se blagda-
ni, Božić i Nova godina
polako kucaju na vrata
te svim našim dragim
prijateljima, suradnici-
ma i poslovnim partne-
rima, kao i svim našim
sugrađanima,
želimo
da božićne i novogodiš-
nje blagdane dočekaju
u miru i veselju. Želimo
svima puno zdravlja,
sreće, veselja, dobre vo-
lje, optimizma i uspjeha,
kako u privatnom, tako i
u poslovnom životu
, upu-
tili su svoje čestitke Bru-
na i Milan Varljen.
Davne 1967. godine u Pari-
zu, naši sugrađani
Bruna i Mi-
lan Varljen
osnovali su tvrtku i
započeli s proizvodnjom tendi,
a nakon uspješnih godina u
Francuskoj, posao su preselili
u domovinu. Danas je njihova
tvrtka „Riviera dekor“ jedna od
vodećih na tržištu tekstilnog
opremanja u hotelskoj industri-
ji, ali i u privatnom sektoru. U 35
godina djelovanja opremili su
najpoznatije hotele i restorane
od Dubrovnika i Cavtata, preko
Zagreba, pa do Istre, a ove su
godine poslovanje proširili i van
granica te sudjelovali u oprema-
nju hotela u Münchenu. Posjeti-
li smo ih u njihovim poslovnim
prostorima u Matuljima, gdje
od 1996. godine, u novoizgra-
đenoj „hali“ imaju smještene
urede, proizvodnju i izložbene
prostore. Iako su oboje službe-
no u mirovini, a vodstvo u firmi
je preuzeo sin
Daniel
, i dalje su
poslovno aktivni, gotovo sva-
kodnevno prisutni u uredu te
uključeni u sve važnije poslove.
- Bili smo malo stariji od
dvadeset godina, kada smo
1957. godine ilegalno krenu-
li preko granice „trbuhom za
kruhom“. Iz izbjegličkog logora
San Sabba u Trstu, prebačeni
smo u logor Altamura u južnu
Italiju, odatle smo opet ilegalno
otišli u Francusku te nakon dvi-
je godine u Australiju. Putovali
smo brodom 27 dana, a s nama
je bila i naša dvogodišnja kćer-
kica Julietta. U Australiji smo
odmah našli posao i tamo ži-
vjeli, uz stalnu želju da odemo
negdje bliže domovini. Nakon
pet godina uspjeli smo se vra-
titi u Francusku i u Parizu se
zaposliti u jednoj tvornici ten-
di. Kako smo imali ušteđevine,
uložili smo taj naš kapital i ubr-
zo osnovali vlastitu tvrtku pod
imenom „Mondio Stores“. Mno-
gi članovi naše obitelji pridruži-
li su nam se u Parizu, svi smo
vrijedno i puno radili i naša je
tvrtka odlično poslovala
, prisje-
ća se gospođa Bruna. Suprug
Milan dodaje kako je tada posla
bilo za svih, pa iako se teško ra-
dilo, moglo se i dobro zaraditi.
- Želja za povratkom u rodni
kraj stalno je bila prisutna, no-
stalgija nas je vukla u naš pravi
i jedini dom i nakon 23 godine
odlučili smo se vratiti i nasta-
viti našu djelatnost u domovini.
Tada se na našim prostorima
nitko nije bavio izradom tendi,
zavjesa i dekora, pa je intere-
sa za našim proizvodima bilo
mnogo.
Bogato iskustvo stjecano
na zapadu utkali su u tvrtku
„Riviera dekor“, koja u Matu-
ljima počinje djelovati 1980.
godine i do danas je prerasla
u vodeću u svojoj branši. Za-
pošljavaju 35 djelatnika, čiji
broj u sezoni naraste i preko
40, a mogu se pohvaliti da su
sudjelovali u opremanju naj-
luksuznijih i najljepših hotela
i restorana duž obale te sura-
đuju s našim najpoznatijim ar-
hitektima i dizajnerima. Hoteli
Lone i Adriatic u Rovinju, Park
u Splitu, Isabella Island Resort
u Poreču, Sol Garden u Umagu,
Argentina, Excelsior, Palace i
Lacroma u Dubrovniku, Croatia
u Cavtatu, Bellevue u Lošinju,
Palace u Zagrebu, Kristalna
dvorana hotela Kvarner i Am-
basador u Opatiji tek su neki
na kojima su radili, a tu je i niz
restorana, wellnessa, privatnih
kuća i poslovnih prostora koje
krase njihove zavjese, tende,
tepisi, tapisoni i sve vrste de-
kora.
- Danas je biti poduzetnik
puno teže no što je bilo prije.
Propisi se često mijenjaju, za-
htjevi koje institucije stavljaju
pred poduzetnike su mnogo-
brojni i često vrlo komplicirani
te da biste se uspješno snala-
zili u „šumi“ propisa i obveza,
morate imati ljude zaposlene
samo za to. Danas je i velika
konkurencija, cijene se „ruše“
i kad platite sva davanja, jed-
va da nešto i ostane... Mi se
trudimo, držimo kvalitetu, a
moramo se pohvaliti da su to
prepoznali i naši partneri, pa
od ove godine poslujemo i van
Hrvatske
, istaknula je Bruna
Varljen.
Pa iako još uvijek mnogo
vremena provode radeći, do-
voljno ostane i za hobije. Gos-
podin Milan je strastveni lovac
već niz godina. Vole putovati, a
najčešća destinacija im je Pa-
riz, gdje stanuje kćer s obitelji.
U Opatiji se uvijek rado druže
s unucima, te jedva čekaju bo-
žićne i novogodišnje blagdane
kada će se svi okupiti.
f
Piše
Kristina Tubić
f
Snimio
Nikola Turina
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook