Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o radovima - Ul. m. Tita 103

Datum: 25.10.2017.

Obrt za elektroinstalacije RI iz Rijeke obavještava da će privremeno zauzeti dio javno - prometne površine u Opatiji, Ul. maršala Tita 103 radi izvođenja radova i poprečnog i uzdužnog iskopa nogostupa, zbog potrebe spajanja objekta u Ulici m.Tita 103 na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu.

Radovi na javno-prometnoj površini će se izvesti dana 27.10.2017. u periodu od 9-16 sati.