Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o radovima - Pančera

Datum: 19.2.2020.

Obavještavamo građane da u srijedu, 19.2.2020. započinju radovi na iskopu korijena uklonjenih stabala na Pančeri, kao priprema za buduću sadnju zamjenskih stabala. Radove izvodi tvrtka Parkovi d.o.o. Predviđena je privremena regulacija pješačkog prometa. Planirani rok za dovršetak radova je petak,  21.2.2020.