Grad Opatija
Službene stranice

Uskoro Poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Datum: 20.5.2020.

Obavještavamo građane da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH najavilo dugoočekivani Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća prihvativši Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća.

Tim izmjenama Programa za razdoblje do kraja 2020. predviđa se poticanje sljedećih aktivnosti:

• toplinska izolacija vanjske ovojnice

• zamjena vanjske stolarije

• ugradnja najaviše dva sustava OIE.

Svaka od prijavljenih aktivnosti na ovojnici mora biti cjelovita, tj. nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova ovojnice (npr. toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida ili ugradnja samo jednog novog prozora). 

Obiteljska kuća u smislu najavljenog Programa energetske obnove obiteljskih kuća je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

1) ima najviše tri stambene jedinice

2) ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

U Programu mogu sudjelovati samo zakonito izgrađene obiteljske kuće.

U primorskoj Hrvatskoj na javni poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda (prema QH,nd) C ili lošijeg.

U Programu mogu sudjelovati i obiteljske kuće u zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama te je u tom slučaju potrebno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode, odnosno za područje Opatije to je odobrenje Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća raspisati će i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Poziv bi trebao biti objavljen u lipnju ove godine kako bi građani imali barem dva mjeseca za prikupljanje dokumentacije te kako bi krajem ljeta počeli s prijavama.

Detaljne informacije o mjerama/aktivnostima koje se sufinanciraju, stopi financiranja, uvjetima prijave te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje: https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/8324 .

 

GRAD OPATIJA - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE