Grad Opatija
Službene stranice

Upute o postupku i načinu zaprimanja računa, popis ponuđača i izmjena Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na kolegiju gradonačelnika

Datum: 5.4.2012.

Na 67. kolegiju gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i pročelnika održanog 4. travnja raspravljalo se o uputama o postupku i načinu zaprimanja računa, popisu radova roba i usluga s listom ponuđača, prijedlogu izmjene Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova, imovinsko pravnim predmetima, izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave i dopunama Pravilnika o radu, očitovanju na upit Konzervatorskog odjela u Rijeci o upisu KUD Zora na listu evidentiranih dobara od lokalnog značaja te o zahtjevu za prodajom dijela čestice u Veprincu.

Uputa o postupku i načinu zaprimanja računa
Radi postizanja veće učinkovitosti i jednoobraznosti postupanja za sve proračunske korisnike, Gradonačelnik je donio pisanu uputu o postupku i načinu zaprimanja računa s odgovornim osobama u pojedinim fazama postupka, a prema Uputama iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti s ciljem efikasnijeg funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu ili financijskom planu.
 
Sastavljen popis potencijalnih ponuđača
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima 2. veljače 2012. godine donijeta je Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 70.000,00 kuna koja definira da je za nabavu roba radova i usluga u vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kn potrebno zatražiti najmanje 3 ponude. Da bi se uključio što veći broj gospodarskih subjekata u obavljanju raznih vrsta poslova, 27. veljače u Novom listu je objavljena obavijest da Grad Opatija poziva gospodarske subjekte zainteresirane za obavljanje poslova za potrebe Grada Opatije, a na web stranici Grada je objavljen poziv s uvjetima prijave i ostavljenim rokom za prijavu do 15. ožujka. U roku za dostavu prijava zaprimljen je velik broj prijava (103) te je Grad 20. ožujka sastavio popis potencijalnih ponuđača razvrstan po vrstama radova, roba i usluga, koji će se objaviti na web stranicama Grad te će Grad, zavisno o potrebama, upućivati  pozive za dostavu ponuda gospodarskim subjektima s Liste.
 
Građevinski radovi na izgradnji Sportske dvorane odvijat će se i ljeti
Odlukom o vremenu izvođenja građevinskih radova utvrđeni su periodi zabrane izvođenja u samoj turističkoj sezoni. Kako su u tijeku radovi na izgradnji Sportske dvorane, a završetak je prioritetna investicija od značaja za gospodarstvo Grada, sportske klubove i škole, predložena je Odluka o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova, koja će se uputiti Gradskom vijeću, kako bi se radovi mogli odvijati u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, jer neće ometati promet i odvijanje turističke djelatnosti.