Grad Opatija
Službene stranice

Sufinanciranje javnog prijevoza studentima s prebivalištem na području Grada Opatije za akademsku godinu 2020./2021.

Sufinanciranje javnog prijevoza studentima s prebivalištem na području Grada Opatije za akademsku godinu 2020./2021.

Datum: 23.9.2020.

Obavještavamo studente koji imaju prebivalište na području Grada Opatije da se zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog gradskog prijevoza koji organizira KD Autotrolej za akademsku godinu 2020/2021., podnosi na predviđenom  on line obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada Opatije. Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza vrijedi od početka nove akademske godine, odnosno od 01. listopada 2020. godine.

     Po obradi zahtjeva, potvrde će se dostavljati na e-mail adresu.