Grad Opatija
Službene stranice

Rezultati izbora za vijećnike XI. saziva Dječjeg gradskog vijeća

Datum: 22.3.2017.

Temeljem članka 4. Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije dana 22. ožujka 2017. godine objavljuje

 

 

REZULTATE IZBORA

ZA VIJEĆNIKE XI. SAZIVA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

 

RB

IME I PREZIME KANDIDATA

OŠ R.K. JERETOV OPATIJA

RAZRED

1.

 Ida Juras

     4. B

2.

3.

 Matea Bučković

 Lucija Brajković

     5. A

4.

5.

 Jordan Sergo

 Filip Lozić

    5. B

6.

 Sofya Kotava

    5. C

7.

8.

 Romina Brnečić

 Luka Brumnjak

    5. D

9.

 Rafael Matacin

   6. A

10.

 Vedrana Mihaljević

    6. B

11.

12. 

 Valentina Karlović Terceira

 Petra Deranja

    7. C

 

 

OŠ V.C. EMINA LOVRAN

RAZRED

13.

14.

 Ivana Vignjević

 Mateo Zausnig

    5. A

   7. B