Grad Opatija
Službene stranice

Rezultati Izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Opatiji

Datum: 6.5.2019.

Izabrano Vijeće srpske nacionalne manjine i predstavnici slovenske i talijanske nacionalne manjine

Jučer su u Hrvatskoj održani Izbori za vijeća i predstvnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave. U Gradu Opatiji, prema broju građana Grada Opatije pripadnika pojedinih nacionalnih manjina, formirano je Vijeće srpske nacionalne manjine te predstavnici slovenske i talijanske nacionalne manjine. Objavljujemo rezultate izbora:

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PREDSTAVNIK SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE

PREDSTAVNIK TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE