Grad Opatija
Službene stranice

Redovna konferencija za novinare gradonačelnika Ive Dujmića

Datum: 22.10.2019.

LRH, porez na potrošnju, nova Odluka o prikupljanju komunalnog otpada

Na redovnoj konferenciji za novinare sudjelovali su gradonačelnik Ivo Dujmić sa svojim zamjenicima Verom Aničić i Emilom Priskićem, pročelnicom Upravnog odjela za financije i društvene djelatnost Tamarom Sergo i pročelnikom Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filipom Vlahom.

- Uprava Nove Liburnije d.o.o. izvijestila nas je jučer da je primila ponudu tvrtke Gitone Adriatic d.o.o za preuzimanje Liburnija Rivijera Hotela. Nova Liburnija ima 75 tisuća i 661 dionicu, a ponuda Gitone Adriatica iznosi 4.761,17 kunu po dionici. Odluku o ponudi će donijeti Skupština Nove Liburnije. Rok za očitovanje je 8. studenog, a kao član Skupštine predsjedniku GV-a  Grada Opatije predložio sam da na sjednici GV-a 5.11. raspravimo ovu ponudu, istaknuo je gradonačelnik Ivo Dujmić.

U nastavku je iznio prijedlog drugog ovogodišnjeg rebalansa Proračuna Grada Opatije, koji predlaže prvenstveno radi usklađenja prihoda i rashoda Proračuna s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom projekcijom do kraja proračunske godine. Sa sadašnjih 158.129.980 kuna rebalans predlaže smanjenje Proračuna na 156.756.347 kuna. Razlozi su smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina i prihoda od pomoći, EU sredstva koja će prispjeti u idućoj godini. Isto tako nužno je planirati povećana sredstva za poticaje poduzetnicima i sve veći broj novorođene djece na području Grada Opatije. Tako se rebalansom predlaže osigurati još 200 tisuća kuna za poticaje poduzetnicima i 348 tisuća kuna za novorođenu djecu.

- Proračunom za iduću 2020. godinu predlažemo uvođenje Poreza na potrošnju po stopi od 1,5 % (maksimalno moguća stopa 3 %), nastavio je Dujmić, jer kao što znate, na području Grada Opatije trenutno se ne plaća porez na potrošnju, što je bila mjera pomoći i poticaj ugostiteljima na području Opatije obzirom na prethodno povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti. Međutim, na 115. sjednici Vlade RH, predstavljen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim se predlaže smanjenje PDV-a s 25% na 13% na usluge pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima. Najavljeno je i smanjivanje prihoda jedinica lokalne samouprave i to nenamjenskih, poreznih prihoda kojima se financiraju sve javne potrebe. Donošenjem predložene Odluke ostvario bi se pozitivan financijski učinak na Proračun Grada Opatije. U 2020. godini očekuje se ostvarenje prihoda od poreza na potrošnju u iznosu od 1.500.000,00 kuna. No, istovremeno, iznimno je važno naglasiti da za poticaje poduzetnicima, od kojih se mnogi bave upravo djelatnošću ugostiteljstva, Grad Opatija Proračunom ove godine izdvaja 1.200.000,00 kuna. Dakle, gotovo jednako koliko ostvarujemo prihoda uvođenjem ovog poreza mi poduzetnicima i vraćamo kroz poticaje, obrazložio je gradonačelnik.

Prijedlog Odluke će sutra biti stavljen na javno savjetovanje koje će trajati 15 dana te potom poslan Gradskom vijeću.

Pročelnik Filip Vlah predstvio je Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom.

- Bitna izmjena je da novi Prijedlog Odluke uključuje odvoz komunalnog otpada dva puta tjedno na cijelom području Grada Opatije od travnja do listopada. Predložena je i povećana disciplina davatelja usluge za kojeg su također predviđene sankcije i postupanje u određenim rokovima, dakle sankcije neće postojati, kao ranije, isključivo za korisnike usluge. Uvodi se mogućnosti da korisnik zatraži dodatni spremnik, da se jednom godišnje spremnik zamijeni većim ili manjim, predviđena je mogućnost odlaganja čiste i uredne glomazne kartonske ambalaže koja ne stane u spremnik. Jasnije su propisane odredbe koje se odnose na odgovornosti za uništenje, oštećenje i gubitak spremnika, ostvarivanje prava na zbrinjavanje otpada u vrećicama zbog otežane pokretnosti korisnika usluge, jasno su određena mjerila kada nekretnina nije obveznik plaćanja javne usluge. Isto tako prema Prijedlogu Odluke davatelj usluge ima obvezu održavanja higijene poluukopnih spremnika, rekao je Vlah.

Prijedlog Odluke će sutra biti stavljen na javno savjetovanje koje će trajati 15 dana, razmotriti će se sugestije te će se dobiti konačni tekst Prijedloga Odluke koji će biti upućen Gradskom vijeću.

Na novinarsko pitanje koliko je Grad koštala organizacija manifestacije Marunada na Dobreću i je li zadovoljan kako je bila organizirana gradonačelnik je odgovorio da je za manifestaciju izdvojeno 70 tisuća kuna, kako nije zadovoljan ukupnim dojmom te će za iduću godinu predložiti da Marunada postane zajednička manifestacija Opatijske rivijere i njenih turističkih zajednica na čijoj se intenzivnojoj suradnji radi.

Recimo još kako će redovne konferencije za novinare gradonačelnika sa suradnicima postati praksa Grada Opatije. Održavat će se krajem svakog mjeseca kako bismo osigurali stalan kontakt s javnošću, neposrednim susretima na kojima će biti riječi o najvažnijim temama iz rada gradske uprave, ali će ujedno biti i prilika da novinari izravno postave pitanja koja ih zanimaju.