Grad Opatija
Službene stranice

Produljenje roka za izvođenje radova

Datum: 27.5.2020.

Do 13. lipnja 2020. za naselja Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprič

 

Obavještavamo sve investitore na području Grada Opatije, odnosno izvođače radova da, sagledavajući situaciju nastalu uslijed epidemije COVID-19 i okolnosti ukazane na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj dana 26. svibnja 2020.g., zbog  omogućavanja završetka započetih radova i sprječavanja nastanka većih šteta za investitore, gradonačelnik Grada Opatije donosi Odluku kojom se privremeno i iznimno odobrava izvođenje radova:

  • za područje naselja Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprič, do zaključno 13. lipnja 2020. g.

Investitori, odnosno izvođači radova dužni su poštivati druge važeće propise Grada Opatije, kao i ostale Zakonske propise.

S obzirom na ranije navedeno, komunalno redarstvo će nakon proteka navedenog roka postupati temeljem važeće Odluke o privremenoj zabrani radova (SN PGŽ 39/14. i 32/17.).

 

Grad Opatija