Grad Opatija
Službene stranice

Problemi sa semaforima

Datum: 7.3.2019.

Radovi na saniranju su u tijeku

  Zbog učestalih upita građana vezano uz neispravan rad semafora na dvije lokacije državne ceste D66 u Opatiji i to na križanju Nove ceste te Varljenske ceste i Ulice Matka Laginje (u blizini Spara) i na križanju Nove ceste i Ulice Ivana Poščića (vaga tj peza na Tošini), obavještavamo da se Grad Opatija obratio Policijskoj postaji Opatija te Hrvatskim cestama i zatražio poduzimanje mjera na otklanjanju neispravnog rada semafora. Konkretno, riječ je o čestom ulasku u fazu narančastog treperavog svjetla i prekratkog ili predugog trajanja pomoćne zelene strelice. Isto tako, Grad je upozorio na to da je asfalt na cesti na Tošini sklizak, zbog čega dolazi do proklizavanja vozila pa bi zbog sigurnosti taj asfalt trebalo što prije sanirati.

Hrvatske ceste odgovorile su da su uočili navedene probleme sa semaforima te da su radovi na saniranju problema u tijeku po žurnom postupku.