Grad Opatija
Službene stranice

Privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića Opatija

Datum: 13.3.2020.

Od 16. do 30. ožujka 2020., po potrebi i duže 

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak 2 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), na  temelju članka 44. Statuta Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18) te sukladno zaključku Stožera civilne zaštite RH, donosim sljedeću

 

ODLUKU

o privremenom zatvaranju Dječjeg vrtića Opatija

 

  1. Zbog osjetnog pogoršanja epidemiološke situacije u neposrednom okruženju, a posebice u Republici Italiji, Dječji vrtić Opatija kojem je osnivač Grad Opatija, privremeno se zatvara i prestaje s radom u razdoblju od 16. do 30.ožujka 2020.godine, a po potrebi i duže.
  2. U navedenom razdoblju osigurat će se boravak djece u vrtiću isključivo za djecu zaposlenih roditelja koji nisu u mogućnosti djecu zbrinuti na drugi način.
  3. Ostala djeca neće se primati.
  4. Ukoliko ne dođe do poboljšanja epidemiološke situacije, a u skladu s preporukama nadležnih službi razmotrit će se nastavak privremenih mjera, a o čemu će se donijeti pravovremena odluka.

 

 

 

                                                                                              Gradonačelnik

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.