Grad Opatija
Službene stranice

PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE SPOMENIČKE RENTE ZA 2013.

Datum: 8.3.2013.

Rok za dostavu prijava je 31. ožujka 2013. godine

Na temelju članka 114. stavak 7. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine» RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 25/12 i 136/12)

 

G R A D   O P A T I J A

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

priopćuje svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesnih cjelina na području Grada Opatije,

da su obvezni do 31. ožujka 2013. godine dostaviti

PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE SPOMENIČKE RENTE ZA 2013. GODINU

 

Prema članku 114. stavak 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članka 2. Odluke o visini spomeničke rente Grada Opatije ( «Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 41/10) propisano je da su obveznici spomeničke rente fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Grada Opatije.

Na području Grada Opatije utvrđene su kulturno-povijesne cjeline: Grada Opatije, naselja Veprinac i naselja Volosko i rješenjima Ministarstva kulture upisane su te kulturno-povijesne cjeline kao kulturna dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a koji upisi su objavljeni u «Narodnim novinama» br. 124/06.

Prema članku 114. stavak 7. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara obveznici spomeničke rente dužni su do 31. ožujka 2013. godine prijaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora u nepokretnim kulturnim dobrima ili na području kulturno-povijesnih cjelina u kojima obavljaju svoju djelatnost da bi se temeljem tih podataka mogla utvrditi spomenička renta za 2013. godinu.

OBRAZAC PRIJAVE podataka za utvrđivanje spomeničke rente za 2013. godinu možete pronaći na WEB stranici Grada Opatije : www.opatija.hr.

Prijava mora biti ispunjena na obrascu, mora biti čitka i mora sadržavati sve tražene podatke iz obrasca.

Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje spomeničke rente za 2013. godinu pošaljite poštom na adresu:

Grad Opatija, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, 51 410 OPATIJA, M.Tita 3, FAX. (051) 701-313 ili e-mail: info@opatija.hr.

Ako neki obveznik obavlja djelatnost u više poslovnih prostora za svaki poslovni prostor mora se podnijeti zasebna prijava podataka.

Obveznici spomeničke rente koji do 31. ožujka 2013. godine ne dostave podatke o korisnoj površini poslovnih prostora u kojima obavljaju svoju gospodarsku djelatnost na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Opatije, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom sukladno članku 118. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Za sve upite o prijavi podataka i utvrđivanju spomeničke rente možete nazvati broj telefona : 051 – 680-123 .   

 

Obrazac za prijavu rente