Grad Opatija
Službene stranice

Preporuke Stožera Civilne zaštite PGŽ

Datum: 17.3.2020.

  Slijedom trenutne situacije i poduzimanja svih neophodnih aktivnosti vezanih uz preventivne mjere, a kako bi se minimizirao daljnji tijek epidemije uzrokovane virusom COVID-19 na području Primorsko – goranske županije, predlažem da se na području cijele Republike Hrvatske provedu slijedeće jedinstvene mjere i preporuke;

 

1.  Reducirati poslovne aktivnosti svih subjekata u gospodarstvu, gdje to poslovni proces dopušta, uz usmjeravanje obavljanja poslova od kuće ili na neki drugi način.

2.  Reorganizirati sve oblike javnog prijevoza uz ograničavanje korištenja ukupnih smještajnih kapaciteta u prijevoznom sredstvu do najviše 50 % te poduzimanja neophodnih mjera zdravstvene zaštite.

3.  Izbjegavati napuštanje mjesta boravka osim kod opravdanih razloga, kao i izbjegavanje svih vrsta bliskih fizičkih kontakata.

4.  Zatvoriti trgovačke objekte, ugostiteljske objekte i uslužne radnje osim trgovina prehrambenim i drogerijskim proizvodima, ljekarni i benziskih postaja. U trgovinama prehrambenim i drogerijskim proizvodima ograničiti broj osoba koje mogu istovremeno boraviti.

5.  Preporučuje se građanima da liječničke preglede u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite (obiteljskim liječnicima, stomatolozima, pedijatrima, ginekolozima) odgode i zamijene telefonskim konzultacijama s izabranim liječnikom. Isto se odnosi i na prethodno naručene preglede kod ostalih specijalista.

6. Organizirati provedbu mjera usmjerenih na pomoć starijim i nemoćnim osobama u suradnji Stožera civilnih zaštita jedinica lokalnih samouprava i gradskih društava crvenog križa uz uspostavu dežurnih telefona za prethodno navedenu namjenu.

 

                                                                                                    N A Č E L N I K

                                                                                                 Marko Boras Mandić