Grad Opatija
Službene stranice

Preporuka Gradonačelnika 2

Datum: 16.3.2020.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Opatije, donosi

                                                           

 

 PREPORUKU

 

 

  1. Preporučuje se svim poslodavcima na području Grada Opatije koji obavljaju gospodarsku djelatnost, da obustave svoje poslovanje na vremensko razdoblje od 30 dana.

 

  1. Preporučuje se građanima da do daljnjega ne koriste usluge javnog prijevoza, a u slučaju da to objektivno nije moguće, da se predmetnom uslugom koriste u najmanjoj mogućoj mjeri, kako bi se umanjila mogućnost međusobne zaraze ljudi COVID-19 virusom.

 

  1. Mole se svi građani grada Opatije da posebnu pozornost obrate na starije osobe u njihovoj neposrednoj blizini, te da im, u skladu sa svojim mogućnostima, pruže neophodnu pomoć.

U slučaju potrebe, građani se mogu obratiti sljedećim nadležnim službama:

- nadležni gradski odjel (701 318),

- Gradsko društvo Crvenog križa (712 577),

- Klub 60+ (711 129),

- Centar za socijalnu skrb Opatija (703 057).

                  

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.