Grad Opatija
Službene stranice

Preporuka Gradonačelnika

Datum: 13.3.2020.

mjere prevencije širenja epidemije

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Opatije, donosi

                                                           

 

 PREPORUKA

 

  1. Preporučuje se dućanima, ugostiteljskim objektima te drugim subjektima koji pružaju usluge i prodaju proizvode da prate upute nadležnih tijela te da sukladno tim uputama izvrše prilagodbe svog poslovanja, a s ciljem preventivnih mjera sprječavanja zaraze COVID-19 virusom.
  2. Uprava Grada Opatije na potpunom je raspolaganju građanima, no preporučuje se građanima da svoje upite i poslove, koliko je to u najvećoj mjeri objektivno moguće, obavljaju putem sredstava daljinske komunikacije, kako bi se razina mogućnosti međusobne zaraze svela na najmanju moguću mjeru.
  3. Preporučuje se svim udrugama, te sličnim organizacijama i pravnim osobama da privremeno obustave svoj rad, a u slučaju da to objektivno nije moguće, da svoj rad ograniče na način da se u najvećoj mogućoj mjeri umanji mogućnost međusobne zaraze ljudi COVID-19 virusom.
  4. Preporučuje se ugostiteljskim objektima da ograniče svoje radno vrijeme najkasnije do 20,00 sati, uz punjenost prostora maksimalno do 50% smještajnih mogućnosti.
  5. Preporučuje se nadležnim službama da građanima omoguće veći broj kontakt brojeva dežurnih epidemiologa i dr., radi pojačane mogućnosti informiranja.
  6. Preporučuje se nadležnim službama da sukladno svojim ovlastima, a koje nemaju jedinice lokalne samouprave, informiraju fizičke i pravne osobe, kako i koje mjere poduzeti, sa svrhom sprječavanja zaraze COVID-19 virusom.
  7. Preporučuje se Mjesnim odborima da se suzdrže od sazivanja zbora građana, odnosno javnih okupljanja građana.
  8. Sve ranije navedene preporuke vremenski traju do 31. ožujka 2020. godine, a o naknadnom vremenskom razdoblju odlučit će se naknadno, ovisno o stanju stvari.

 

                                  

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.