Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 11.6.2018.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za odnose s javnošću, II kategorija, potkategorija viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6. u Ured grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

 1. G.G., 1978., Viškovo
 2. G.A., 1989., Viškovo
 3. M.Z., 1990., Rijeka
 4. O.P., 1975., Rijeka
 5. P.G., 1979., Matulji
 6. P.T., 1979., Rijeka
 7. P.N., 1985., Rijeka
 8. T.J., 1987., Rijeka
 9. V.E.LJ., 1973., Kastav
 10. V.M., 1982., Rijeka
 11. V.M., 1987., Veprinac

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 11.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Ured grada (1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen dana 16. svibnja  2018.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu 20. lipnja 2018. godine u 09,00 sati na pisano testiranje i provjeru sposobnosti izražavanja. Provjera poznavanja engleskog jezika započeti će istog dana u 11,00 sati. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje i provjera sposobnosti izražavanja traje 60 minuta. Intervju će biti obavljen s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova u svakom dijelu prethodne provjere.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web - stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 16. svibnja 2018.godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

      Vjera Ljubanović, dipl. iur., v.r.