Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 7.6.2018.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

 

prijavljenih za radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

1. L.B., 1962., Rijeka

2. S.M-V., 1978., Viškovo

3. F.V., 1986., Opatija

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 3.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem mrežne stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 16. svibnja 2018. g. u  "Narodnim novinama" broj 45/18, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak 19. lipnja 2018. u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 60 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Izvori za pripremanje kandidata objavljeni su na mrežnoj stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 16. svibnja 2018. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.       

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

 Predsjednica Povjerenstva

Ksenija Gunja, dipl. iur., v.r.