Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 30.5.2018.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

 

prijavljenih za radno mjesto administrativni referent, III. kat., potkategorija referent, 11. klasifikacijski rang u Uredu grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

  1. G.A., 1988., Matulji
  2. K.G.D., 1981., Rijeka
  3. K.B.I., 1980., Ika
  4. S.M., 1993., Rijeka

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 4.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web - stranice i oglasne ploče Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Ured grada (1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen dana 16. svibnja  2018.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu 06. lipnja 2018. godine u 09,30 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 16. svibnja 2018.godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

      Vjera Ljubanović, dipl. iur.