Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 28.5.2018.

            Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za radne odnose u Uredu grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

 1. I.G., 1983., Jurdani
 2. S.G., 1986., Čavle
 3. I.J., 1989., Rab
 4. S.L., 1989., Rijeka
 5. Z.M., 1990., Rijeka
 6. L.M., 1982., Opatija
 7. Z.P., 1984., Ičići
 8. A.P., 1979., Rijeka
 9. D.P., 1989., Viškovo
 10. D.Š., 1992., Rijeka
 11. M.V., 1982, Rijeka
 12. L.Z., 1968., Jurdani

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 12.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web - stranice i oglasne ploče Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upućuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Ured grada (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene službenice na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu, do njezinog povratka na posao, koji je objavljen dana14. svibnja  2018.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak 05. lipnja 2018. godine u 09,30 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web - stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 14. svibnja 2018.godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

    Jasna Lovrović Kirinčić, dipl. iur.