Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 20.4.2018.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11 i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto referent- komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1. L.B., 1975, Dražice
2. D.B., 1985, Kastav
3. T.B., 1994, Permani
4. R.Č. , 1975, Rijeka
5. I.H., 1982, Viškovo
6. S.K.P., 1982, Matulji
7. O.K., 1982, Matulji
8. S.P., 1978, Ičići
9. M.S., 1979, Rijeka
10. V.Š.,  1980, Matulji
11. A.Š., 1994., Jastrebarsko
12. J. Š.,  1994., Veprinac

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 12.

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje  P O Z I V  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (3 izvršitelja m/ž), na određeno vrijeme od pet mjeseci, koji je objavljen dana 04. travnja 2018. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u petak 27. travnja  2018. godine u 9:30 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.
Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 04. travnja 2018. godine.
Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.
Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Zoran Barbalić, bacc. admin. publ.