Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 15.1.2020.

Viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol u Upravnom odjelu za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom (u vrijeme raspisivanja natječaja Uredu Grada), koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

 1. B.B., 1985., Rijeka
 2. D.D., 1992., Rijeka
 3. T.I., 1993., Viškovo
 4. D.K., 1984., Opatija
 5. V.K., 1968., Rijeka
 6. S.M., 1975., Opatija
 7. K.M., 1969., Kastav
 8. N.N., 1980., Rijeka
 9. K.P.D., 1980., Rijeka
 10. T.R., 1987., Matulji
 11. I.S., 1985., Matulji

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 11.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

                                                                             

                                                                         P O Z I V

                                                na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 24. prosinca 2019. g. u  "Narodnim novinama" broj 126/19, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u ponedjeljak- 27. siječnja 2020. u 9:00 sati, na pisano testiranje, koje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 24. prosinca 2019. godine, u trajanju  od 30 minuta. Provjera poznavanja engleskog jezika (razina B1) započet će istoga dana u 11:00 sati, a sastoji se od pisanog i usmenog testiranja. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija.

Istoga dana bit će obavljen intervju samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.  

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Postupak pisanog testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Provjeru poznavanja engleskog jezika provodi vanjski pružatelj usluge.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Tea Mladenić Visintin, dipl. iur., v.r.