Grad Opatija
Službene stranice

Potvrda PGŽ-a na Dopunu Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020.

Datum: 3.7.2020.

Primorsko-goranska županija je izdala Dopunu Potvrde na Dopunu Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. koju je zamjenica gradonačelnika Grada Opatije Vera Aničić donijela 29. lipnja 2020. 

DOPUNA PLANA

POTVRDA PGŽ