Grad Opatija
Službene stranice

Organizacija rada Dječjeg vrtića Opatija za pedagošku 2018/19.godinu

Datum: 13.7.2018.

Gradonačelnik je na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija donio odluku o organizaciji rada Dječjeg vrtića Opatija za pedagošku 2018/19.godinu.

Danas će tijekom dana na oglasnim pločama u svim objektima Dječjeg vrtića Opatija biti objavljeni rezultati upisa u Dječji vrtića Opatija za sljedeću pedagošku godinu.

Sva djeca s područja Grada Opatije koja su zadovoljavaju uvjete bit će upisana u Dječji vrtić Opatija. Upisano je 70-tak djece više nego prošle godine, a posebno raduje povećanje broja jasličkih grupa, od prijašnje dvije  sada imamo šest jasličkih grupa. Vrtić je izvršio sve pripremne aktivnosti kako bi, po prvi puta do sada, s radom započela i grupa u kojoj su osigurani uvjeti za djecu čiji roditelji rade u smjenama. 

Očekujemo da ćemo nakon tehničkog pregleda novog Dječjeg vrtića koji je zakazan za 17.7.2018. godine dobiti uporabnu dozvolu, te ćemo nakon toga organizirati „Dane otvorenih vrata“ kako bi se javnost mogla razgledati nove vrijedne objekte Dječjeg vrtića. O točnom terminu javnost će biti pravodobno obaviještena.

Zahvaljujemo se roditeljima na strpljenju i razumijevanju jer je objava rezultata kasnila međutim rad u sljedećoj pedagoškoj godini započinje u novom objektu s povećanim brojem grupa i složenijom organizacijom rada, a pristiglo je puno prijava koje je trebalo detaljno i pažljivo obraditi.