Grad Opatija
Službene stranice

Oglas Hrvatskih autocesta d.o.o.

Datum: 22.7.2020.

Opća ponuda vlasnicima zemljišta na dionici Istarskog ipsilona Vranja - tunel Učka - portal Kvarner

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta, odnosno uspostave prava služnosti ( postupaka potpunog i nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A8 dionice Istarskog ipsilona: Vranja - tunel Učka - portal Kvarner, izgradnje i prelaganje DV20kV u k.o. Poljane Hrvatske autoceste d.o.o. objavile su javni oglas, odnosno opću ponudu vlasnicima zemljišta.

U Općoj ponudi za nekretnine koje se nalaze na trasi predmetne dionice Istarskog ipsilona ponuđena je tržišna cijena od 25 do 190 kuna po četvornom metru ovisno o statusu zemljišta, uz pripadajuću naknadu za umanjenu vrijednost preostalog dijela zemljišta te pripadajuću naknadu za vrijednost zatečenog biljnog nasada.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici predmetnih nekretnina da se pisanim putem jave na adresu Hrvatske autoceste d.o.o, Sektor za pravne i zajedničke poslove, Širolina 4, 10 000 Zagreb s naznakom "odgovor na ponudu". Rok za prihvat ponude je 8 dana od dana objave Oglasa. 

Detalji na OGLAS