Grad Opatija
Službene stranice

Odvoz otpada subotom

Datum: 10.8.2018.

 

        Sutra 11. 8. 2018. drugi tjedni odvoz otpada obavit će se na sljedećim lokacijama:

  • Ulica M. Tita od hotela Palace prema Punta Kolovi
  • Liburnijska ulica
  • Mornarova ulica
  • Put za Tivoli
  • Kozji breg
  • Poljanska cesta do Poljana
  • Primorska ulica do fakulteta
  • Ulica Antuna Raspora
  • Ulica Stanka Jurdane
  • Ulica Antuna Mihića
  • Punta Kolova – lokacije na Novoj cesti,
  • Poljanska cesta uključujući i lokacije Ladeti, Poljane, Korići, Jakusi
  • Konjsko
  • Ulica Oprić do Konjskog
  • Ulica Joakima Rakovca

        Do kraja mjeseca rujna 2018. godine na navedenim lokacijama obavljat će se drugi redovni odvoz otpada tjedno subotom.

       Molimo građane da na vrijeme pripreme svoje kontejnere radi odvoza otpada.