Grad Opatija
Službene stranice

Održan X. kolegij gradonačelnika

Datum: 30.5.2016.

U uredu gradonačelnika prije podne održan je redovni kolegij gradonačelnika i njegovih zamjenika s pročelnicima upravnih odjela Grada Opatije i drugih suradnika.

Tajnica Društva Naša djeca Opatija Sanja Škorić predstavila je među ostalim, u dijelu tematike kolegija koja se odnosila na održavanja dječjih igrališta na području grada i novu mapu dječjih igrališta, koja šalje poruku „Čuvajmo dječja igrališta“, kao i da „ Djeca imaju pravo na igru“ koju su osmislila djeca DND-a. Mapa, odnosno karta zorno prikazuje mjesta na području Opatija na kojima se nalaze dječja igrališta, a njih ukupno 31 našlo se na ovoj karti, praćena fotografijama štampanima na drugoj strani karte. Kolegij gradonačelnika istakao je pozitivnim i ovaj primjer aktivnosti djece i njihovih voditelja u Društvu Naša djeca, koji se zalaganjima ali i rezultatima odavno ističu na području svojeg djelovanja u širim okvirima. U sklopu toga, pohvaljena je na kolegiju i nova karta dječjih igrališta, posebice doprinos djece od ideje do realizacije.

Na kolegiju je u sklopu rasprave o prostorno-planskoj tematici dogovoreno da će biti iniciran radni susret stručnih timova Grada Opatije i Općine Matulji. Cilj je da se kroz aktivne i ciljane dogovore stručnih grupa ne samo ubrzaju, već da se ukupno  kvalitetnije realiziraju pitanja i odgovori oko  zajedničkih tema koje primarno proistječu iz činjenice da Opatiju i Matulje dijeli administrativna granica Grada i Općine, a spaja ih interes građana obiju jedinica lokalnih samouprava koje tu žive za jednostavnijim i efikasnim rješenjima u funkcioniranju i kvaliteti življenja.