Grad Opatija
Službene stranice

ODRŽAN PRVI KOLEGIJ U DRUGOM MANDATU GRADONAČELNIKA OPATIJE DUJMIĆA

Datum: 7.6.2013.

Opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić održao je jučer i prvi službeni kolegij s pročelnicima nakon osvajanja drugog mandata na nedavno okončanim tzv. lokalnim izborima.

Fokus diskusija bio je na poboljšanju efikasnosti u radu kako gradske uprave, tako i javnih ustanova te trgovačkih društava u vlasništvu Grada. Stoga je kao prvi korak gradonačelnik od svojih pročelnika zatražio da svatko od njih sagleda stanje unutar odjela kojem je na čelu i u roku od sedam dana predloži eventualne načine koji će voditi poboljšanju učinkovitosti u radu. Nakon toga, svi prijedlozi će se razmotriti i predložiti izmjene unutarnjeg ustrojstva gradske uprave. Isto je zatraženo i od javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu grada.

Na kolegiju je dana suglasnost tvrtki Opatija 21 na predložene cjenike za korištenje garaže i najma Sportske dvorane Marino Cvetković. Također je donešena i odluka da se djelatnici gradskog UO za prostorno planiranje zadužuju da pripreme sve gradske projekte kako bi se za njih moglo aplicirati u fondovima EU i ovim putem financirala njihova realizacija. Uz to, ovaj tim pratit će sve novosti oko raspisivanja natječaja za kandidiranje projekata preko fondova EU.

Bilo je riječ i o nužnosti usklađivanja svih općih akata Grada sa realnim situacijama, pa se tako od pročelnika očekuje da u roku od 15 dana podnesu prijedloge i za ovaj segment, što bi  u postojećim aktima  trebalo mijenjati, kako bi i gradski akti bili u koraku sa stvarnim stanjem, a to je također jedan od koraka u poboljšanju efikasnosti rada gradske uprave.

Kako je prema informacijama vlasnika garaže Slatina skorašnje otvorenje ove garaže izvjesno, a tehnički pregled zakazan za 13.lipnja,  Grad je već uspostavio regulaciju prometa u centru kojom se osigurava ulazak u garažu iz pravca Ulice M. Tita kroz poseban skretač. Postavljen je i novi pješački prijelaz uz hotel Savoy i omogućeno sigurno kretanje pješaka prema garaži. Izlaz iz garaže je na Ulicu Joakima Rakovca u kojoj se za sada neće mijenjati prometno rješenje. Ukoliko se pokaže da bi pojačani promet iz garaže zahtijevao posebne intervencije, one će izvesti najesen.