Grad Opatija
Službene stranice

Odluka Povjerenstva: nema sukoba interesa

Datum: 19.3.2019.

Gradonačelnik nije bio u sukobu interesa te je postupio sukladno uputama Povjerenstva

    Gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić primio je Obavijest o odlukama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje su mjerodavne za donošenje odluke o dodjeli koncesijskog odobrenja trgovačkom društvu Marea d.o.o.:

1. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Odlukom Broj: 711-I-1194-P-234-17/18-04/17  od  15.06.2018.  je utvrdilo da gradonačelnik nije bio niti je u sukobu interesa: na stranici 9. u obrazloženju Odluke koja je dostupna na mrežnim stranicama Povjerenstva navedeno je:

"Iz očitovanja i dokumentacije ne proizlazi da bi dužnosnik Ivo Dujmić, gradonačelnik Grada Opatije odlučivao o nastanku navedenog poslovnog odnosa pa slijedom toga nisu utvrđene činjenice i okolnosti na strani dužnosnika koje bi upućivale da je počinio koje od zabranjenih djelovanja dužnosnika propisanih člankom 7.ZSSI-a."

2. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlukom Broj: 711-I-93-P234-17/19-06-17 od 16. studenog 2018. koja je objavljena 23. siječnja 2019. godine na mrežnoj stranici Povjerenstva navedeno je da je gradonačelnik učinio propust obavještavanja javnosti da tvrtka u vlasništvu njegove supruge ima poslovni odnos s Gradom.

3. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u Mišljenju pod brojem: 711-I303-M-14/19-04/17 od 1. veljače 2019. godine utvrdilo je i dalo uputu za daljnje postupanje gradonačelnika:

Grad Opatija može stupiti u poslovni odnos s trgovačkim društvom Marea d.o.o, u kojem je jedini vlasnik poslovnih udjela dužnosnikova supruga, ukoliko dužnosnik postupi u skladu s uputama Povjerenstva iz ovog mišljena.“

4. Povjerenstvo za odlučivanje sukoba interese je konačno u Odluci Broj: 711-I-587-M-14/19-14-17 od 8. ožujka 2019. utvrdilo:

„ I. Utvrđuje se da je dužnosnik Ivo Dujmić, gradonačelnik Grada Opatije, postupio sukladno uputama sadržanim u mišljenju Povjerenstva broj: 711-I303-M-14/19-04/17 od 1. veljače 2019. g. pod točkama III. i IV. izreke.

II. S obzirom da dužnosnik iz objektivnih razloga nije bio u mogućnosti postupiti po točki II. izreke mišljenja Povjerenstva broj: 711-I303-M-14/19-04/17 od 1. veljače 2019. g., imajući u vidu sve relevantne činjenice, ocjenjuje se da se provedenim uputama omogućava izbjegavanje sukoba interesa i osigurava zakonito postupanje.“

O Odlukama Povjerenstva gradonačelnik je izvijestio i Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja.