Grad Opatija
Službene stranice

Odgovori na vijećnička pitanja

Datum: 17.2.2020.

 Na našoj mrežnoj stranici uveli smo novu rubriku „Odgovori na vijećnička pitanja“ u kojoj ćemo objavljivati odgovore na pitanja postavljena na sjednicama Gradskoga vijeća, za koje su vijećnici tražili pisani odgovor i dodatno pojašnjenje. Odgovori će biti dostupni istodobno kada ih stručne službe Grada pripreme i pošalju vijećnicima.

Razlog za tu novinu je transparentnost rada Grada Opatije i Gradskog vijeća, kako bi informacije bile pravovremeno dostupne široj javnosti.

Rubrika se nalazi na lijevoj strani mrežne stranice, odmah ispod rubrike „Gradsko vijeće“.