Grad Opatija
Službene stranice

NA KOLEGIJU GRADONAČELNIKA O GODIŠNJEM IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZA 2013.GODINU

Datum: 3.3.2014.

Na danas održanom kolegiju gradonačelnika i zamjenika sa pročelnicima, raspravljalo se o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2013. koje pokazuje da je Grad Opatija u 2013. poslovao pozitivno te da je Proračun bio stabilan i likvidan. Također izvršenje ukazuje da se kod izvršavanja Proračuna vodilo računa o namjenskom i odgovornom trošenju rashoda budući su se isti izvršavali u okviru planiranih iznosa.

Bez obzira što možemo biti izuzetno zadovoljni, rečeno je na kolegiju,  podacima o ostvarenju Proračuna za 2013. i nadalje je potrebna racionalnost i odgovornost u raspolaganju sredstvima Proračuna, posebice vodeći računa o planiranim i ostvarenim proračunskim prihodima, budući je vrlo teško predvidjeti daljnji razvoj gospodarske situacije u zemlji i njenog odraza na gospodarske prilike u Gradu.

Uzmajući u obzir upravo započete investicije, vjerujemo da će i Proračun za 2014. biti ostvaren jednako uspješno pod uvjetom da se rashodi proračuna i nadalje odgovorno i svrhovito planiraju i realiziraju.