Grad Opatija
Službene stranice

Na gradonačelnikovom kolegiju o izvršenju proračuna za 2014. godinu

Datum: 16.3.2015.

Prije podne u ponedjeljak održan je kolegij gradonačelnika Opatije i njegovih zamjenika sa pročelnicima odjela gradske uprave na kojem se, među ostalim točkama, raspravljalo o godišnjem Izvješću izvršenja gradskog proračuna za 2014. godine, koje će se kao točka dnevnog reda naći na sjednici Gradskog vijeća Opatije.

Proračun Grada Opatije za 2014. iznosio je 132.828.822 kune. Zaključak je da izvršenje proračuna Grada Opatije za 2014. pokazuje da je Grad  i u 2014. poslovao pozitivno te da je proračun bio stabilan i likvidan, a vodilo se računa i o namjenskom i odgovornom  raspolaganju rashodovnom stranom.

Proračunski prihodi i rashodi izvršeni su prema planiranoj dinamici, te je u konačnici ostvarena pozitivna razlika u visini od 3,06 milijuna kuna.  

Kada se razmatrao visok indeks ostvarenja prihoda, istaknuto je da je na njegovu realizaciju utjecala činjenica što su gotovo u cijelosti ostvareni planirani prihodi poslovanja, što je u uvjetima gospodarske situacije u zemlji izuzetno zadovoljavajući podatak, ocijenjeno je u tijekom rasprave na kolegiju gradonačelnika. U odnosu na ostvarenje prihoda i primitaka u 2013. godini, rezultati su  u 2014. godini viši.