Grad Opatija
Službene stranice

Konstituirano VMO Opatija - Tošina

Datum: 29.10.2019.

Predsjednica VMO-a Antonija Manestar

Jučer je konstituirano Vijeće mjesnog odbora Opatija - Tošina. Izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora su Antonija Manestar, Marijana Crnković, Adriano Uković i Geri Smokvina (SDP) te Predrag Wolf (HDZ).

Članovi VMO Opatija- Tošina su jednoglasno, sa pet glasova prisutnih vijećnika, za predsjednicu izabrali Antoniju Manestar.

Antonija Manestar je zahvalila na ponovnom povjerenju koje je dobila na izborima za VMO Tošina. U kraćoj raspravi oko odvoza otpada s područja Tošine predsjednica VMO-a Manestar je pohvalila rad Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije po pitanju rješavanja poteškoća s odlaganjem i odvozom otpada. Postavila je i pitanje može li se ostatak sredstava koji je mjesnom odboru preostao u ovoj godini utrošiti za komunalne akcije, na što je gradonačelnik odgovorio da  za to imaju vremena do kraja ove godine jer se ona ne mogu prenositi u sljedeću godinu.