Grad Opatija
Službene stranice

Kolegij gradonačelnika raspravljao o polugodišnjem izvršenju proračuna

Datum: 4.9.2014.

Na jučer održanom kolegiju gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika sa pročelnicima gradskih upravnih odjela raspravljalo se o izvješću o izvršenju Proračuna Grada Opatije u prvom polugodištu. Iz izvješća je vidljivo da su prihodi ostvareni u prvih šest mjeseci o.g. u blagom porastu u odnosu na planirane, dok su rashodi zadržani u granicama plana.

Gradonačelnik Dujmić izrazio je zadovoljstvo rezultatima izvršenja proračuna u prvoj polovici godine, kao i činjenicom da je, što je poznato, opatijski gradski proračun stabilan, a sve proračunske stavke u granicama planiranih.

Rezultat je to svakako i odgovornog odnosa svih korisnika proračuna (ustanova, tvrtki itd.) prema proračunskim rashodima, odnosno njihovog pridržavanja financijske discipline u raspolaganju sa proračunskim sredstvima.

Grad Opatija također promptno izvršava sve svoje proračunske obveze, rečeno je na kolegiju. Stanje zaduženosti proračuna iznosi 5,4 posto, dok je maksimum zaduženosti koji zakon dopušta – 20 posto zaduženosti proračuna, iz čega je vidljivo da je razina zaduženosti opatijskog proračuna na nižoj razini.

S obzirom na društvena kretanja i elemente ekonomskih pokazatelja u zemlji koji ukazuju na loše gospodarsko stanje - i dalje je na snazi odluka da se svi proračunski korisnici trebaju ponašati odgovorno i disciplinirano kada su proračunska sredstva u pitanju, odnosno biti racionalni u svome poslovanju, kao i do sada. Na jučerašnjem kolegiju sudionici sastanka upoznati su i sa podatkom da je Grad isplatio 2,6 milijuna kuna temeljem presude drugostupanjskoga suda u jednom dugogodišnjem sporu koji se vodio još od početka devedesetih godina.Učinjeno je to i kako bi se izbjegli dodatni visoki troškovi ovršnog postupka. Dugotrajnost sudskih sporova i neizvjesnost ishoda neminovno utječe i na planirane gradske budžete.