Grad Opatija
Službene stranice

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA: Organizacija rada Dječjeg Vrtića Opatija za pedagošku 2016/17.godinu

Datum: 15.6.2016.

Na kolegiju gradonačelnika održanom dana 15.lipnja 2016.godine, usvojen je Prijedlog organizacije rada Dječjeg vrtića Opatija za pedagošku 2016/17.godinu.

Na obostrano zadovoljstvo, utvrđeno je da će sva djeca koja zadovoljavaju uvjete propisane natječajem za upis djece u sljedeću pedagošku godinu biti upisana.

Iako su na području Veprinca iskazane veće potrebe od trenutnih mogućnosti, do početka rujna osigurat će se svi preduvjeti kako bi sva djeca koja zadovoljavaju uvjete, krenula u vrtić i to prilagodbom postojećih prostora uz dodatno zapošljavanje još jednog odgajatelja.

I ove godine, izvrsnom suradnjom Grada i Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija, a na zadovoljstvo naših građana, osigurani su uvjeti za neometani početak sljedeće pedagoške godine.

Odluka o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2016/17. objavit će se na oglasnim pločama u svim objektima Dječjeg vrtića Opatija, a na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Opatija obavijest o završetku upisa, mjestu objave rezultata te obvezama roditelja prije dolaska djeteta u vrtić.