Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje oko Nacrta prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Datum: 19.9.2016.

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora.

Javno savjetovanje otvoreno je do 27. rujna 2016. godine.

Sve primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja  zainteresirani mogu poslati putem maila na adresu vjera.ljubanovic@gmail.com

Nacrtom prijedloga Odluke Grad Opatija nastavlja s politikom poticajnih mjera na način da se zakupcima olakšala podmirivanje zakupnine i istovremeno pridonese urednosti ispunjavanja svih obveza prema Gradu. 

Predlaže se da se zakupnicima poslovnih prostora odobrava popust ugovorene zakupnine od 10% za tekući mjesec u 2017. godini, počev od mjeseca siječnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50%.

            Ukoliko bi se donijela Odluka o umanjenju zakupnine za 10% mjesečno, pod pretpostavkom da svi zakupnici uredno podmiruju svoje obveze, Grad bi mjesečno ostvario manje prihode u iznosu od 71.593,42 kuna ili na godišnjoj razini 859.121,00  kuna.

Iako se radi o smanjenju nenamjenskih prihoda Grada, koja su značajna, predlaže se donošenje izmjene Odluke kao jedne od mjera kojima se potiče gospodarstvo i ujedno osigurava stabilnost prihoda proračuna.

Više informacija možete doznati klikom na link  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora