Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje oko nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju

Datum: 23.11.2017.

pozivaju se svi zainteresirani na uključivanje na Javno savjetovanje

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije.

 

Javno savjetovanje otvoreno je od 24. studenog do 01. prosinca 2017. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati do navedenog roka na e-mail adresu: ksenija.gunja@opatija.hr

 

O B R A Z L O Ž E N J E

prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o poticanju priključivanja građevina

na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije

 

 

Gradsko vijeće je u veljači 2015. godine donijelo Odluku o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 5/15). Ovom Odlukom olakšano je fizičkim osobama – obveznicima priključenja (vlasnici ili zakoniti posjednici postojećih građevina koje nisu spojene na sustav javne odvodnje) spajanje ili kroz sustav odgođenog plaćanja troškova spajanja (12 mjeseci, pri čemu Grad preuzima obvezu kamata od 6% godišnje) ili sufinanciranja 20% vrijednosti radova, a maksimalno do 10.000,00 kuna i to ako se priključak izvodi u vremenu od dana stupanja na snagu Odluke do 30. lipnja 2016. godine.

Izmjenama i dopunama Odluke iz studenog 2015. godine («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 34/15), omogućeno je sufinanciranje troškova priključka i u slučaju kada vlasnici samostalno izvode radove i to za 20% vrijednosti dobave materijala koji je potrebno ugraditi za izvedbu priključka.

Izmjenama i dopunama Odluke iz svibnja 2016. godine te srpnja 2017. godine («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 14/16 i 21/17), primjena Odluke proširena je na cijelu 2016., odnosno 2017. godinu.

Provedbom dosadašnjih mjera od 2015. godine do danas postignuti su pozitivni efekti što dokazuju izvješća Liburnijskih voda d.o.o.

Stoga se predlaže primjena Odluke do kraja 2018. godine te su u Proračunu za 2018. godinu osigurana sredstva.

Pregled odredbi Odluke koje se mijenjaju priložen je na kraju prijedloga.

Predlažemo da Gradsko vijeće raspravi i usvoji dostavljeni prijedlog Odluke.

 

Opatija, studeni 2017.

 

                                                                                                       GRADONAČELNIK:

                                                                                                            Ivo Dujmić, ing.