Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje oko nacrta prijedloga o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Datum: 2.11.2015.

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora.

Javno savjetovanje otvoreno je do 09. studenog 2015. godine.

Sve primjedbe sugestije i mišljenja  zainteresirani mogu poslati putem maila na adresu vjera.ljubanovic@gmail.com

 

Obrazloženje:

Tijekom trajanja zakupnog odnosa pojedini zakupci, u više navrata, obraćali su se Gradu Opatija zahtjevima za odobrenje podzakupa prostora za korist banaka kao potencijalnih pozakupnika koji su zainteresirani za postavljanje bankomata čime žele svoju uslugu približiti građanima.

Treba istaknuti da je člankom 38. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12, 39/13, 5/14 i 32/14), zakupnicima zabranjeno davanje poslovnog prostora ili njegovog dijela u podzakup ili na korištenje fizičkim i pravnim osobama nekim drugim pravnim poslovima, ali je istim člankom utvrđena mogućnost gradonačelnika da odobri davanje cijelog ili dijela poslovnog prostora u podzakup u taksativno navedenim slučajevima. Nacrtom prijedloga Odluke previđa se mogućnost davanja u podzakup i u slučajevima davanja dijela prostora za postavu bankomata, isključivo s ciljem obogaćivanja ponude građanima i posjetiteljima Opatije. 

Obzirom na otežane uvjete poslovanja u sadašnjoj ekonomskoj situaciji predlažemo da se  i za 2016. godinu pristupi izradi Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora kojom bi bilo utvrđeno da se zakupnicima poslovnih prostora odobrava popust ugovorene zakupnine od 10% za tekući mjesec u 2016. godini, počev od mjeseca siječnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50%.

Istovjetna Odluka bila je donijeta u 2012., 2013., 2014, i 2015. godini  i pokazala se poticajnom mjerom na način da je zakupcima olakšala podmirivanje zakupnine i pridonijela je urednosti ispunjavanja svih obveza prema Gradu.

Iz financijskih podataka razvidno je da mjesečna obveza punog iznosa zakupnine iznosi prosječno 722.130,82 kuna, što svedeno na godišnju razinu iznosi 8.665.548,00 kuna.

Ukoliko bi se donijela Odluka o umanjenju zakupnine za 10% mjesečno, pod pretpostavkom da svi zakupnici uredno podmiruju svoje obveze, Grad bi mjesečno ostvario manje prihode u iznosu od 72.213,00 kuna ili na godišnjoj razini 866.556,00  kuna.

Iako se radi o smanjenju nenamjenskih prihoda Grada, koja su značajna, predlažemo donošenje izmjene Odluke kako bi se našim zakupcima ovom olakšicom i u 2016. godini pomoglo u prevladavanju  teške gospodarske situcije.

Više informacija možete doznati klikom na link  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora