Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje oko izmjena odluka o socijalnoj skrbi i o cijeni korištenja dječjeg vrtića

Datum: 6.7.2017.

Grad Opatija razradio je prijedlog  izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti kao i prijedlog izmjene odluke u smjeru novih cijena za korištenje usluga dječjeg vrtića koje plaćaju  roditelji.

Oko oba prijedloga Grad Opatija otvara  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Tekstovi predloženih izmjena i dopuna dostupni su preko označenih linkova.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 13. srpnja 2017. a zainteresirani do toga roka mogu svoje prijedloge, ideje i sugestije poslati na e mail adrese: zlata.torbarina@opatija.hr.