Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje o Nacrtu strategije razvoja grada Opatije 2014.-2020.

Datum: 11.2.2015.

Grad Opatija otvara 11. veljače javno savjetovanje o Nacrtu strategije razvoja grada Opatije 2014.-2020.

Javno savjetovanje otvoreno je do 12. ožujka, a u tom roku zainteresirani mogu poslati svoje prijedloge, sugestije i komentare na email adresu: marikn@fthm.hr

Strategiju razvoja grada Opatije 2014.-2020. izradio je Istraživački tim Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU)  Sveučilišta u Rijeci, predvođen prof. dr. sc. Brankom Blaževićem,  u suradnji sa Stručnim timom Grada Opatije i Partnerskim odborom.

Ugovor o izradi Strategije  između predstavnika Grada Opatije i FMTU-a potpisan je 11.travnja 2014. godine.