Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje

Javno savjetovanje

Datum: 12.10.2020.

Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za školsku godinu 2020./21.

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za školsku godinu 2020./21.

Javno savjetovanje otvoreno je do 21. listopada 2020. godine do kada svi zainteresirani mogu sve primjedbe, prijedloge i/li komentare dostaviti  putem elektroničke pošte na adresu zlata.torbarina@opatija.hr na OBRASCU koji se nalazi i privitku.

Iznimno je određeno kraće trajanje javnog savjetovanja budući da je ovo provedbeni akt temeljem kojeg se provodi program produženog boravka u Osnovnoj školi "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za školsku godinu 2020./21.

 

PRIJEDLOG ODLUKE