Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje

Datum: 16.10.2019.

Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za školsku godinu 2019/20.

Grad Opatija otvara savjetovanje sa javnošću oko Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za školsku godinu 2019/20.

Javno savjetovanje otvoreno je do 25. listopada 2019. godine do kada svi zainteresirani mogu sve primjedbe, prijedloge i/li komentare dostaviti  putem elektroničke pošte na adresu zlata.torbarina@opatija.hr na obrascu koji se nalazi i privitku.

Iznimno je određeno kraće trajanje javnog savjetovanja budući da je ovo provedbeni akt temeljem kojeg se provodi program produženog boravka u Osnovnoj školi "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za školsku godinu 2019/2020

Obrazloženje

Prijedlog Odluke

Obrazac