Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

Datum: 11.7.2019.

Za područje Grada Opatije postotak sufinanciranja je 40 %

  Obavještavamo građane da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio 26. 6. 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. 

Predmet sufinanciranja su sustavi koji koriste obnovljive izvore energije (OIE) za grijanje (i hlađenje) prostora ili prostora i potrošne vode:

  • s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva
  • s dizalicom topline
  • sa sunčanim toplinskim pretvaračima

Za područje Grada Opatije postotak sufinanciranja je 40% a detaljne informacije i uvjete za prijavu na natječaj možete dobiti na poveznici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (javni poziv, prijavni obrazac, vodič za prijavu): 

PRIJAVA 

Ili telefonski na: 01/5391-848, 01/5391-957, 01/6448-446 ili putem e-pošte: obiteljske.kuce@fzoeu.hr