Grad Opatija
Službene stranice

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi za - Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

Datum: 14.7.2017.

Sukladno čl. 102. st. (3) Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13 i 65/17) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija, koja je održana od 23.01.2017. do 06.02.2017. godine.

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Opatija - izvješće o javnoj raspravi