Grad Opatija
Službene stranice

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Ičići

Datum: 28.4.2016.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (pročišćeni tekst) možete preuzeti ovdje (SN PGŽ br. 14/16)

U nastavku je moguće preuzeti mjere provedbe i grafičke priloge Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići. (SN PGŽ 08/16)

 

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA IČIĆI - tekstualni dio

1 Korištenje i namjena površina

2A Promet

2B Pošta i telekomunikacije

2C Energetski sustav

2D Vodoopskrba

2E Odvodnja otpadnih voda

3A Područja posebnih uvjeta korištenja

3B Oblici korištenja

4 Način i uvjeti gradnje