Grad Opatija
Službene stranice

Informacija o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt novog vrtića Grada Opatije

Datum: 13.6.2018.

Krajem ožujka ove godine prijavili smo projekt „Uređenje okoliša i zelenog krova sa navodnjavanjem i opremanjem fiksnom opremom dječjeg vrtića Punta Kolova u  Opatiji“ na natječaj Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku koji je objavio Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ dječjim vrtićima u 2018.godini.

Odlukom Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku, Klasa: 555-09/18-06/1 Urbroj: 519-03-1-1/2-18-6 od 11.svibnja 2018., osigurana je financijska potpora Gradu Opatiji za uređenje i opremanje zelenih površina dječjeg vrtića u izgradnji na Punta Kolovi u iznosu od 285.439,00 kn.