Grad Opatija
Službene stranice

Gradonačelnik predlaže Odluku o izmjeni i dopuni Prostornog plana i UPU-a Opatije

Datum: 14.2.2020.

Cijela procedura trajat će minimalno 6 mjeseci

-  Kao što znate, moj je stav da su građani u pravu kada iznose zamjerke na pojedine situacije u prostoru koje se trenutno događaju u Opatiji te smatram da prostor treba zaštititi, kako bi Opatija sačuvala svoju izvornu prepoznatljivost. No, potpisivanje peticije pokrenuto od strane Akcije mladih koja čini predstavničku većinu u GV ne rješava ništa i samo građane dovodi u zabludu. Podsjećam da zakonski nije moguće uvesti moratorij na izgradnju do izrade prostornih planova, i to od 1.1. 2014. Žalosti me i što se propagira da Grad Opatija ne sluša struku pri svome djelovanju, što nije točno. Činjenica je da sam prošle godine od Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje PGŽ zatražio izradu Izviješća o stanju u prostoru Grada Opatije za period 2015. do 2018. godine koje su napravili vodeći stručnjaci s našeg područja. To smo Izvješće početkom ovoga mjeseca i dobili s preporukama za korekcije prostornih planova te će nakon dorade koju smo tražili biti upućeno na Gradsko vijeće, kazao je gradonačelnik Ivo Dujmić na današnjoj konferenciji za novinare. 

Upravo na osnovu tih preporuka nastao je Amandman koji je gradonačelnik uputio na sjednicu GV-a održanu ovoga utorka 11. veljače. To je amandman na Izvješće o pristiglim prijedlozima na „Javni poziv za podnošenje inicijativa - prijedloga i projekata u sklopu izrade stručnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na području Grada Opatije“, te ostale zahtjeve za izmjene planova, s prijedlogom zaključaka.

- Očekivao sam da će točka dnevnog reda, nakon mojih amandmana biti uvrštena na ovotjednu sjednicu s ostalim amandmanima predstavničke većine, no to se nije dogodilo, a nije prihvaćen niti prijedlog Nezavisne liste o uvrštavanju ove točke na dnevni red sjednice. Stoga da ne gubimo dragocijeno vrijeme predlažem donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Opatije i UPU-a naselja Opatija te sam Prijedlog Odluke danas poslao predsjedniku Gradskoga vijeća kako bi što skorije ta tema bila uvrštena na dnevni red sjednice GV-a, s ciljem da se preispitaju ciljevi prostornog planiranja u Opatiji, zaključio je gradonačelnik Dujmić.

O sadržaju izmjena i samoj proceduri koja slijedi novinare je izvjestio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje Zdenko Tupanjac.

- Ide se na najnužnije mjere koje mi kao Grad Opatija možemo napraviti da bi se spriječila neželjena stanja u prostoru. Radi se o tome da bi se kod izrade novog Prostornog plana dopunio pojmovnik, korigirale neke nejasnoće, postavila jasna definicija potkrovlja, podzemlja, etaže, ispitala dozvoljena visina i etažnost i ostali uvjeti gradnje. Isto bi se primjenilo i na UPU Opatija te bi se obzirom na osjetljivost prostora i zonu pod zaštitom konzervatora išlo na dodatno ograničavanje gradnje u zoni između Ulice maršala Tita i Nove ceste. Procedura je složena: nakon što Gradsko vijeće donese Odluku, Upravni odjel upućuje dopis svim mjerodavnim javnopravnim tijelima (Hrvatske vode, ministarstva JU ZZPU PGŽ). Slijedi ugovaranje izrade planova kroz javne nabave. Prijedlog plana bit će upućen na javnu raspravu koja će trajati 15 dana, prema prijedlogu gradonačelnika. Slijedi izrada Izvješća s javne rasprave i Nacrta konačnog prijedloga plana koji se šalje na mišljenje JU ZZPU PGŽ i resornom ministarstvu. Očekivano vrijeme trajanja cijelog postupka u optimalnim uvjetima je šest mjeseci, kazao je pročelnik Tupanjac.

Na novinarsko pitanje pročelnik je odgovorio da će do stupanja na snagu novoga Plana i UPU-a naselja Opatija svi zahtjevi za građevinskim dozvolama biti rješavani po postojećem Planu, a godišnje se na području Opatije izda 50-tak građevinskih dozvola.