Grad Opatija
Službene stranice

Gradonačelnik Dujmić predstavio konačni prijedlog Proračuna za 2018.

Datum: 13.12.2017.

Gradonačelnik odbacuje amandman vijećničke većine o povišenju vijećničkih naknada za rad

U uredu gradonačelnika danas je održana konferencija za medije na temu predstavljanja konačnog prijedloga proračuna Grada Opatije za 2018. godinu s projekcijama plana za godine 2019. i 2020. koji će se sutra, u četvrtak, 14. prosinca naći pred gradskim vijećnicima za odlučivanje.

Konačni prijedlog proračuna za 2018. u iznosu od 214.667,671 kuna predstavio je gradonačelnik Ivo Dujmić i zamjenici gradonačelnika Vera Aničić i dr.sc. Emil Priskić te pročelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman.

Tijekom javnog savjetovanja stigao je jedan prijedlog za izmjenu proračuna, pa gradonačelnik Dujmić s obzirom na to  kaže da je prijedlog proračuna za 2018. očito napravljen kvalitetno i dobro, i s glavnim ciljem ulaganja u održavanje i razvoj grada, s posebno artikuliranim višim izdvajanjima u socijalnu komponentu, a bez uvođenja novih ili povišenja postojećih gradskih poreza i drugih davanja.

 

  • To priznaju i vijećnici većine od 9 stranaka u Gradskom vijeću, jer hvale ovakav proračun, tvrdeći da su oni podržali i predložili te mjere. Pa, neka glasaju i dalje za naše prijedloge, i neka preuzmu svu zaslugu. Nama to nije bitno, već nam je bitna Opatija i njeni građani - kazao je uvodno gradonačelnik.

Dodaje da će uvijek podržati one amandmane koji idu u smjeru poboljšanja standarda građana. Međutim, neke od amandmana koje je uložila vijećnička većina - neće prihvatiti.

Kao kuriozitet među njima ističe jedan kojim je vijećnička većina   predložila povećanje iznosa naknada gradskim vijećnicima za rad u Vijeću. Gradonačelnik je najavio da odbacuje ovaj amandman i neće ga podržati, kao ni ostali vijećnici s NL Ive Dujmića.

U društvu i zemlji u kojoj živimo, opterećenim raznim socioekonomskim problemima, gdje ljude muči nezaposlenost, mnogi su među tzv. blokiranima predlagati - praktički na samom početku ozbiljnog rada u Gradskom vijeću, da se poveća iznos naknade vijećnicima za njihov rad, definitivno govori sve o predlagateljima, pa i više od riječi, obrazložio je gradonačelnik Dujmić.

Jednako tako odbit će i amandman kojim se želi ne dozvoliti planirano uređenje krova na domu u Veprincu. Naime, u planu proračuna navedena je stavka za promjenu krova koji je od azbesta, a pritom još i prokišnjava, pa je potpuno nejasno zašto vijećnička većina ne želi da se krov promijeni. Osim, ako tome nije razlog što jedna vijećnica s Veprinca jest  na Dujmićevoj listi u Gradskom vijeću, a i na Veprincu je na izborima ta lista dobila dosta glasova i ima podršku građana, naveo je gradonačelnik na konferenciji.

Zatim, jednim se amandmanom traži usmjeravanje proračunskih sredstava za uređenje Doma Liburnija u Voloskom. Međutim, za to već postoje i  osigurana su sredstva koja je Grad dobio iz fondova EU, objasnio je gradonačelnik Dujmić, dodavši da onda nema potrebe ni za ovim amandmanom.

Također gradonačelnik se osvrnuo i na prijedlog vijećničke većine  da se osigura skoro pola milijuna kuna za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja za uređenje trga Slatina. Smatra da bi to bio uzaludno potrošen proračunski novac, jer je u vrijeme mandata gradonačelnika Muzura primjerice već plaćen natječaj za dobivanje projekta uređenja trga na Slatini.

U tom kontekstu, Dujmić podsjeća da bi gradski vijećnici koji predstavljaju većinu mogli lako biti upamćeni kod građana kao vijećnici koji su svojim glasanjem protiv izmjena UPU Opatija realizaciju toliko potrebnog novog Doma zdravlja u Opatiji – tako zaustavili.

 

Inače, glavne odrednice Proračuna usklađene su sa strateškim ciljevima Grada definiranima u usvojenoj Strategiji razvoja. Nastavljaju se investicije u komunalnu infrastrukturu poput izgradnje novih te uređenje postojećih prometnica, uređenje obalne šetnice i javnih plaža, širenje sekundarne mreže vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i sl.

Gotovo polovica proračuna za 2018. godinu ide na kapitalna ulaganja u imovinu (komunalna i društvena infrastruktura) te za javne potrebe.

Jedna od najvažnijih značajki Proračuna je naglašena socijalna komponenta, značajno su povećana izdavanja za javne potrebe, pa tako se 55 milijuna kuna, što je četvrtina proračuna izdvaja  za javne potrebe (kultura, sport, socijalni segment…) a planirani iznos je preko 10 milijuna kuna viši nego u proračunu 2017.

Proračunsko planiranje usmjereno je na poboljšanje standarda stanovnika svih dobnih skupina. Novost je da je osigurana novčana pomoć u visini od 1.000 kuna godišnje za umirovljenike s mirovinom do 3.000 kuna, kao i nadoknada troškova godišnjeg zdravstvenog dopunskog osiguranja u visini od 840 kuna.

Planirani su besplatni udžbenici za osnovnoškolce, sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce te povećanje broja stipendija.

Mjere potpore za novorođenu djecu nastavljaju se i u idućoj godini, a za djecu koja pohađaju vrtić se od ove pedagoške godine primjenjuju nova pravila kod plaćanja vrtića čime se olakšava roditeljima. Naime, drugo i svako sljedeće dijete iz obitelji upisano u vrtić ne plaća boravak. Da bi se ispunili važeći državni pedagoški standardi povećat će se broj osoblja u vrtiću, kao i sredstva za zaposlene.

U kulturi i sportu neće biti smanjenja dosadašnjih izdavanja za rad i programe udruga, te je najavljeno povećanje sredstava za plaće u Gradskoj knjižnici radi primjene novih koeficijenata.

Planiran je nastavak kapitalnih ulaganja i to prvenstveno u dovršetak izgradnje Dječjeg vrtića, zatim ulaganje u projekte aktivne revitalizacije kulturne baštine koji se financiraju putem Urbane aglomeracije Rijeka (Amerikanski vrtovi, rasadnik u parku Angiolina te sanacija i uređenje Ville Angiolina) te rekonstrukcija nogometnog igrališta. U prijedlogu proračuna je planirano izvođenje dva prekogranična EU projekta, kao i sufinanciranje uređenja plaže Črnikovica.

Nije dakle planirano povećanje javnih davanja u nadležnosti Grada tj. ostaje ista vrijednost boda komunalne naknade i koeficijenti zona, visina i oblici gradskih poreza se ne mijenjaju, te nije planirano ponovno uvođenje poreza na potrošnju. 

Prijedlog proračuna sadrži i novo kreditno zaduženje koje se u stvari odnosi na refinanciranje postojećeg kredita za izgradnju Centra Gervais, čime će se ostvariti ukupna ušteda u kamatama.

Kroz Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva nastavlja se s potporama gospodarstvu u okviru već postojećih oblika potpora, ali se za tu namjenu planira više sredstava radi povećanja pojedinačnih potpora. Osim toga, planiran je početak rada Start up inkubatora za kreativni turizam koji će biti smješten u Vili Antonio, i koji bi trebao postati važan segment razvoja poduzetništva u Gradu, ali istovremeno postati i centar okupljanja i razmjene ideja mladih.