Grad Opatija
Službene stranice

Grad Opatija odbija povećanje cijene odvoza otpada

Grad Opatija odbija povećanje cijene odvoza otpada

Datum: 22.9.2020.

Grad Opatija je odbio zahtjev Komunalca d.o.o. za izdavanje suglasnosti na izmjenu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od 1. listopada ove godine.

Gradonačelnik Ivo Dujmić je na sastanku s upravom društva odbio povećanje usluge 14. rujna ove godine, a danas je Komunalcu uputio pismeno očitovanje u kojem stoji:

"Poznato je da neće sve jedinice lokalne samouprave koje sudjeluju u vlasničkoj strukturi tvrtke Komunalac d.o.o. izdati suglasnost na izmjenu cjenika, slijedom čega se ne može građane Opatije izložiti višoj cijeni od one koju plaćaju ostali korisnici usluge. Osim toga, potrebno je pričekati reakcije tvrtke EKOPLUS d.o.o. u svezi prigovora komunalnih društava PGŽ, koje su im uputili vezano uz preispitivanje osnovanosti povećanja cijene usluga te predloženih izmjena uvjeta postojećih ugovora. Važna je i činjenica da, uz predložene cjenike, EKOPLUS d.o.o. nije dostavilo kalkulaciju koja bi opravdala ovo drastično povećanje cijena zbrinjavanja otpada", naglasio je gradonačelnik Ivo Dujmić.

Podsjetimo, predloženim izmjenama predviđeno je povećanje cijene obrade miješanog komunalnog otpada za 151 %, a cijene prihvata krupnog otpada za čak 758 %, od 1. listopada 2020.