Grad Opatija
Službene stranice

Grad Opatija ne prima stranke

Datum: 16.3.2020.

Od 16. do 31. ožujka 2020.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Opatije, donosi

                                                            

 ODLUKA

 

Obavještavaju se građani (stranke) da zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID – 19), Grad Opatija neće primati stranke od 16. do 31. ožujka 2020. godine, odnosno dok se ne ostvare uvjeti za rad Uprave Grada bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka.

Građani (stranke) se upućuju na to da svoje upite i poslove obavljaju isključivo putem sredstava daljinske komunikacije (e-mail, telefon), a prema kontaktima dostupnim na web stranicama Grada Opatije.

 

 

                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                                Ivo Dujmić, ing.